Đền Thờ Thiên Chúa

Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana Inoruhana

 

 Thiên Chúa là Đấng Vô Hình. Nhưng Ngài đã trở nên Hữu Hình nhờ Con Một Yêu Dấu, là Ngôi Lời hằng hữu, là Chúa Giêsu Kitô đã mặc lấy xác phàm. Nhờ Người, chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến Con Một của Ngài, và trở nên môn đệ của Ngôi Hai Nhập Thể, để được ơn cứu độ và để đón nhận sự sống đời đời làm gia nghiệp.

 Giờ đây chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong Thánh Tử Giêsu ngang qua Giáo Hội mà Người đã thiết lập trên nền móng các Thánh Tông Đồ. Theo Thánh Phaolô, Giáo Hội trở nên Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô, và Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội. Vì thế, giống như Giáo Hội, tất cả chúng ta, là những tín hữu, nhờ ân sủng và các bí tích, cũng được diễm phúc trở nên những chi thể mang tính thần linh của Chúa Kitô.

 Thuở xưa, khi Thiên Chúa kêu gọi Abraham và chọn ông cũng như các Tổ phụ kế vị ông để gầy dựng một Dân Riêng cho Ngài, nhiều lần nhiều cách, Ngài đã bày tỏ chính mình rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất, toàn năng, thánh thiện và vô hình. Thờ ngẫu tượng và chạy theo các thần do chính tay con người tạo ra là tội phản nghịch đối với Thiên Chúa. Dân Riêng của Chúa đã nhiều lần sa ngã và phạm tội khi họ cố gắng tìm kiếm và thờ phượng một Thiên Chúa vô hình nhưng có thể “nhìn thấy” được, như đúc tượng con bò vàng chẳng hạn.

 Tuy nhiên, vì yêu thương Dân Riêng của Ngài, và muốn cứu họ thoát khỏi mọi sự dữ, Thiên Chúa đã kiên nhẫn hướng dẫn họ, ban cho họ những dấu chỉ, để họ có thể nhận biết Ngài đang hiện diện ở giữa Dân. Trước hết là Hòm Bia Thiên Chúa, sau đến là Lều Hội Ngộ và cuối cùng Đền Thánh Giêrusalem. Đền Thánh Giêrusalem trở nên Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự, là nơi bày tỏ vinh quang của Ngài, và cũng là nơi quy tụ mọi dân đang tản mác khắp nơi về cùng một mối. Hơn nữa, thánh sử Gioan còn cho chúng ta biết Giáo Hội là Giêrusalem mới, là Thành Thánh từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống (x. Kh 21, 2). “Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi tên người ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giêrusalem mới…” (Kh 3, 12).

 Như vậy, Thiên Chúa đã ban cho con người những dấu chỉ hữu hình để nhận biết Ngài là Thiên Chúa thật gần gũi, rất mực yêu thương và giàu lòng thương xót. Trong số những dấu chỉ hữu hình ấy, Đền Thờ là dấu chỉ cụ thể sống động ở giữa Dân thánh và giữa lòng Giáo Hội Chúa Kitô. Đền Thờ là nơi quy tụ tất cả những ai đang khao khát tìm kiếm nguồn bình an đích thực, cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa Hằng Sống. Đền Thờ cũng là nơi để chúng ta hiệp thông với các thánh trên trời và cùng với muôn loài muôn vật chia sẻ một Bí Tích Tình Yêu, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa.

 Mỗi khi chúng ta chiêm ngắm những ngôi đền thánh, chúng ta nhớ lại lời thánh Phaolô rằng bản thân mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi Thiên Chúa vô hình cư ngụ. Ý thức điều tuyệt hảo ấy, và cùng với những ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật.